PİKETAJ YAPILMASI
 
 
 

Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

1964 yılında orman ağacı tohumlarının kalite kontrolünü yapmak amacıyla kurulan Orman Tohumları Laboratuvar Müdürlüğü 1969 yılında görevleri arasına tohum meşceresi seçimi, tohum bahçesi tesisi ve orman ağacı tohumlarının ihracatı ve ithalatı da eklenerek Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü adını almıştır. 1992 yılında Orman Bakanlığının yeniden kurulması ile birlikte görevleri arasına ağaç ıslahı ve tohum teknolojisi konularında araştırma çalışmaları da eklenmiş ve adı Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü olmuştur.  Orman ve Su işleri Bakanlığının yeniden organizasyonu kapsamında 2011 yılında Orman Genel Müdürlüğüne taşra birimi olarak bağlanmıştır.Daha sonra Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adını almıştır.12 araştırma enstitüsünden biri olarak ülke bazında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü büyüme hızı ve odun kalitesi bakımından verim gücü yüksek ormanların tesisini gerçekleştirmek amacıyla; orman ağaçlarında genetik ıslah ve biyoteknoloji çalışmalarını yürütmek, orman gen kaynaklarının in-situ ve ex-situ korumalarını sağlamak, orman ağacı tohumlarının kalite kontrol ve sertifikasyon çalışmaları ile tohum üretim teknolojisine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek, bu konularda eğitim ve araştırma çalışmalarını yürütmektir.   

Temel hedefimiz

Doğal ormanlarımızdaki genetik çeşitliliği korumak ve plantasyonlar için gerekli tohumları  üstün vasıflı, genetik olarak ıslah edilmiş kaynaklardan üretilmesini sağlamaktır.

“PİKETAJ YAPILMASI